• zametanie a umývanie podlaží, medzipodlaží, vestibulu, výťahov
  • odstraňovanie prachu a nečistôt z prístupných horizontálnych plôch
  • umývanie výťahových kabín
  • umývanie vchodových dverí
  • umývanie okien na schodiskách
  • zametanie vonkajšej podesty domu
  • zametanie pivníc

Ponúkame frekvenciu upratovania v rozsahu 1-4 x za mesiac v týźdenných intervaloch