Záhradné práce zabezpečujeme v rozsahu kosenie trávy, úprava Vášho pozemku, zalievanie, starostlivosť o zeleň, výrub stromov a odvoz a likvidácia odpadu